close up of a computer board circuit CC0 Public Domain

Data stewards er det nye sort

Inspiration udefra: TU Delft i Holland har ikke en one-stop-shop for data management, men decentralt placerede data stewards som ikke er “politik-politi” men sparringspartnere og forandringsagenter med disciplin-specifik ekspertise.

Continue reading

Philidelphia skyline

RDA Plenary i Philadelhpia – hvad gik det egentlig ud på?

“Is this your first plenary” er et almindeligt spørgsmål på Research Data Alliance, RDA’s, store konferencelignende halvårlige fællesmøder, kaldet Plenaries. Selv folk med mange års RDA-erfaring snakker om at møderne kan være svære at finde hoved og hale i. P13 som blev afholdt i Philadelphia i USA med 435 deltagere, var mit andet Plenary, og her giver jeg mit bud på hvad der foregik.

Continue reading

'Come in - we're open' sign

Open Science i et infrastruktur perspektiv

Rapport fra en rundbordsdiskussion om infrastrukturer: ’The Research lifecycle and Open Scholarship’ afholdt af Jisc og Coalition for Networked Information (CNI). Et hyperkomplekst emne, hvor infrastrukturer kun er én lille brik i det store åbenhedspuslespil, og hvor ting ikke altid er som man tror.

Hvem skulle fx have troet at universitetet er den onde stedmoder, mens forlaget er den gode fe?

Continue reading

Mere datagenbrug – TAK!

Vi gemmer flere data end nogensinde – men det kniber med data-genbrug! Skyldes det, at det kun er arkivaren som kan finde, hvad han/hun søger? Skyldes det vi ikke ved, hvordan og hvad vi skal søge efter? Gemmer vi data forkert? Der er nok mange årsager til, hvorfor det ikke er nemt at navigere i datalandskabet og “datagenbrugskvotienten” er så lav, men det håber jeg, at DeiCs nye initiativ kan hjælpe på.

Continue reading

Klar, parat? Nyt persondataregulativ

Som sikkerheds- eller datainteresseret er du formentlig meget opmærksom på EUs persondataforordning (også kaldet GDPR – General Data Protection Regulation), der skal være implementeret til maj 2018. Men hvis man – som jeg – ikke straks fanger, at forordningen strækker sig langt ud over it-sikkerhed og teknik, kan det komme som en overraskelse, hvor meget den betyder for f.eks. en kommunikationsafdeling.

Continue reading