About

Blog.deic.dk is a collective blog for a wide range of DeIC’s services, including National Forum for Research Data Management (DM Forum), DKCERT, eduroam, the Competency Center’s eScience Knowledge Portal, and WAYF. The content of the blog posts span from data storage and data management, supercomputing, law issues in research, security in the Danish Research Network, network and infrastructure, etc.


[In Danish]

Blog.deic.dk er et samlingspunkt for en række af DeIC’s tjenester og services, herunder Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum), DKCERT, eduroam, Kompetencecenterets eScience Vidensportal og WAYF. Indholdet i blogindlæggene varierer mellem datalagring og datamanagement, supercomputing, jura i forskningen, sikkerhed på forskningsnettet, netværk og infrastruktur, mv.