Vejledning til blogindlæg

[In Danish]

Opret nyt blogindlæg

Fra menulinjen i toppen vælg +New > Post.

Typer af blogindlæg

Blogindlæg kan være tekst med billeder, video, podcasts mv. Bloggen understøtter en række forskellige formater. I højre menuspalte, under Format, kan man vælge imellem følgende typer:

  • Standard: Almindelig blogindlæg hvor man kan indsætte billeder i brødtekst, formatere med bullets, citater mv.
  • Citater: Fremhævede citatbokse på bloggens forsiden og øverst i selve blogindlægget. Man kan skræddersy farvekombinationer på tekst og forfatter. Ønskes en ren citatboks uden anden indholdstekst, så lad tekstvinduet stå tomt (kræver stadig en overskrift).
  • Lyd: Fremhævet lydklip på bloggens forside og øverst i selve blogindlægget. Man har mulighed for at linke til et ekstern lydklip, f.eks. Soundcloud, eller indsætte en embedkode.
  • Video: Fremhævet video på bloggens forside og øvest i selve blogindlægget. Man har mulighed for at linke til en ekstern video, f.eks. YouTube, eller indsætte en embedkode.
  • Billedegalleri: Fremhævet billedegalleri på bloggeins forside og øverst i selve blogindlægget. Klik på Add media > Create gallery > vælg billeder og klik på Create a new gallery. Klik herefter på Text i texteditoren og find gallery shortcode. Cut og paste denne linje ned under Gallery settings. Sørg, så vidt muligt, for at bruge billeder af samme størrelse, da indhold omkring justerer sig i forhold til galleriet.

Fremhævet indlæg

Bloggen er opdelt i tre kolonner. Post emphasis vil vise blogindlægget på forsiden enten med en Normal fremhævning med normal bredde i én kolonne, eller man kan vælge en High fremhævning, som vil vise dit indlæg med en dobbelt bredde i to kolonner. Brug dette med omtanke og check om indlægget vil clashe med de omkringliggende indlæg.

Kategorier og tags

Indholdet på bloggen er struktureret i kategorier og underliggende tags. Vælg hvilke(n) kategori bloginlægget tilhører, f.eks. datamanagement, og giv det nogle tags for yderligere at klassificere det. Bloggen har restriktioner for hvem der må oprette kategorier, så hvis man føler, at der mangler en opdeling, så bedes man rette henvendelse til en systemadministrator eller kommunikationsteamet.

Læs mere

Det er god skik at bruge et Read More skift i dit blogindlæg, så du bruger de første/dine første paragraffer som en teaser, så det ikke er hele blogindlægget der ryger på forsiden. I den visuelle WYSIWIG bruges ikonet fra værktøjslinjen; eller man kan bruge html-koden <!–more–> i texteditoren.

Tekstformatering

Der er en lang række af formateringsmuligheder. Ligefra fed, kursiv, overskrifter og bullets til citater og andre specielle opsætninger. Tekstformatering kan findes under texteditorens menuikon Toolbar Toggle. Man kan finde yderligere specialformatering og opsætning af indhold under menuikonet Shortcodes.

Billeder og featured image

Billeder kan findes og uploades under Add media. Vi anbefaler, så vidt muligt, at bruge billeder der relaterer sig specifikt til indholdet, er af en høj opløsning og god kvalitet. Ønskes der et fremhævet billede på bloggens forside og øverst i blogindægget, kan det vælges under Featured Image.

Publicering

Indhold kan gemmes i kladder og/eller publiceres under fanen Publish i højre menuspalte. Redaktøre (editors) og forfattere (authors) kan publicere indhold. Bidragsydere (contributors) kan skrive og rette eget indhold, men publicering kræver validering fra en redaktør.

Bloggens tema

Blog.deic.dk er oprettet i teamet Semantic. Ønsker man, at udforske mulighederne i temaet lidt dybere, så kan man finde en demo af temaet her: http://codecooki.es/demos/semantic/