Guidelines og politik for wh.blog.deic.dk

[In Danish]

Formål

Det primære formål med wh.blog.deic.dk er, at give såvel interne som relevante eksterne et redskab, der giver mulighed for at skrive blogindlæg/artikler uden at have skriveadgang til deic.dk eller øvrige af DeICs websites.

Det betyder dog ikke, at alle og enhver kan poste indlæg. Alle blogindlæg skal være i overensstemmelse med DeICs værdier og grundlæggende holdninger og interesser.

Målgruppe

Bloggen har samme målgruppe som DeICs øvrige kommunikation. Dvs. forskere, e-infrastrukturpersonale på universiteter og forskningsinstitutioner, ledelsesniveau på universiteter og forskninginstitutioner, samt det politiske niveau.

Temaer

Blog.deic.dk er et samlingspunkt for en række af DeIC’s tjenester og services, illustrerer DeICs virkefelt indenfor e-infrastruktur og eScience. Indholdet i blogindlæggene varierer mellem datalagring og datamanagement, supercomputing, jura i forskningen, sikkerhed på forskningsnettet, netværk og infrastruktur, mv. Hvilke temaer, der er aktive på bloggen afhænger af bidragyderne.

Blogindlæg format

Blogindlæg kan være tekst, billeder, video, podcasts mv.

Roller og ansvar

Blog.deic.dk arbejder med 4 roller:

  • Administrator: Webmaster – overordnet ansvarlig for teknik og grafik.
  • Redaktør: en, der kan publicere og administrere indlæg indenfor sit område
  • Bidragyder: en, der kan skrive og administrere egne indlæg, men ikke publicere dem
  • Abonnent: en, der kan administrere egen profil og kommentere indlæg.

Hvert område har en redaktør, der er ansvarlig for indholdet på den del af bloggen. Redaktøren kan have forskellige bidragydere til at skrive på bloggen. Bidragyderne kan skrive og administrere egne indlæg, men det er kun redaktøren, der kan publicere dem.

Redaktøren må kun publicere blogindlæg indenfor eget område.

Redaktøren er samtidig ansvarlig for at holde øje med eventuelle kommentarer til blogindlæggene og reagere på disse om nødvendigt. Reaktionen kan være et direkte svar, at gøre bidragyderen opmærksom på kommentaren og anmode om at denne svarer, eller at slette kommentaren.

Redaktøren er ansvarlig for at sikre, at såvel blogindlæg, som kommentarer overholder gældende lov.
Indhold, der har karakter af spam eller chikane, er skrevet i en grov tone, indeholder personangreb eller udleverer personlige oplysninger vil blive slettet.

Blogskribenter står personligt inde for det skrevne og for at være den ophavsretlige indehaver af det materiale, der offentliggøres. Hvis nogen stiller krav som følge af et indlæg er skribenten ansvarlig og forpligtet til at holde DeIC skadesløs.

Eksempler på områder og roller

Område Redaktør Bidragyder
Datamanagement Diba Markus Henrik Pedersen
Mogens Sandfær
DM Forum-medlemmer
eScience Lene/Helle? eScience komite medlemmer
Sikkerhed Torben B. Sørensen Henrik Larsen
?
Net Martin Bech
DeIC (generelt) Gitte Kudsk

DeICs kommunikationsteam er overordnet ansvarlig for blog, teknik og grafisk fremtræden. Henvendelse om oprettelse af nye brugere sker via redaktøren til kommunikationsteamet.

Hvor findes indholdet?

Blog.deic.dk vil ikke blive markedsført/kommunikeret som et selvstændigt site, men som et supplement til den øvrige kommunikation, med www.deic.dk som hovedkanal.

”Seneste blogindlæg” vil fremgå af forsiden på deic.dk. Det er muligt at have særskilt information om blogindlæg på øvrige websites indenfor hovedtemaerne, fx eScienceblogindlæg på vidensportal.deic.dk.

Links fra seneste blogindlæg fører over til bloggen, og det er herefter muligt at navigere rundt i de øvrige indlæg.

Blogindlæg kan promoveres via DeICs sædvanlige kanaler på sociale medier og i nyhedsbrevet.

Teknikken

Blog.deic.dk er baseret på WordPress, som er et velrennomeret blogværktøj.