Posts by Anders Conrad

Philidelphia skyline

RDA Plenary i Philadelhpia – hvad gik det egentlig ud på?

“Is this your first plenary” er et almindeligt spørgsmål på Research Data Alliance, RDA’s, store konferencelignende halvårlige fællesmøder, kaldet Plenaries. Selv folk med mange års RDA-erfaring snakker om at møderne kan være svære at finde hoved og hale i. P13 som blev afholdt i Philadelphia i USA med 435 deltagere, var mit andet Plenary, og her giver jeg mit bud på hvad der foregik.

Continue reading