Logo of the Research Data Alliance

Danmark og The Research Data Alliance

Danmark har nu en national gruppe under RDA.


Hvis forskningsdata skal deles og genbruges på tværs af forskellige fagligheder, så kræver det blandt andet gode metadata og håndtering af softwareformater. Sådanne problemstillinger – og mange andre – adresseres af det internationale samarbejde Research Data Alliance (RDA).

DM LedelsesCAB har anbefalet DeIC at træde ind i RDA som ”Organisational Member” med undertegnede som kontaktperson i ”Organisational Assembly”.

Efterfølgende har Lene Krøl Andersen oprettet en RDA National Group ved navn ’RDA in Denmark’: https://www.rd-alliance.org/groups/rda-denmark

Chairs, dvs. administratorer for gruppen er Diba Terese Markus (diba.markus @ deic.dk), Jonas Holger Hansen (jonas.holger.hansen @ deic.dk) og Lene Krøl Andersen (lene.krol.andersen @ deic.dk).

9th RDA Plenary Meeting foregår 5. -7.  april 2017 på Barcelo Sants Hotel, Barcelona, hvor bl.a. Mogens Sandfær, Lene Krøl Andersen og undertegnede deltager.

Mere om RDA samarbejdet følger senere i denne blog.

Share this:

Former chairman of the Danish National Forum for Research Data Management (DM Forum). Nowadays, tech dean at Aalborg University.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.