close up of a computer board circuit CC0 Public Domain

Data stewards er det nye sort

Inspiration udefra: TU Delft i Holland har ikke en one-stop-shop for data management, men decentralt placerede data stewards som ikke er “politik-politi” men sparringspartnere og forandringsagenter med disciplin-specifik ekspertise.


Rejserapport af Michael Svendsen | Københavns Universitetsbibliotek | Det Kgl. Bibliotek

TU Delft var vært for en udsolgt national heldagsevent 24.5.2018: Towards cultural change in data management: data stewardship in practice[1], der tog udgangspunkt i de erfaringer og den opdyrkning af forskningsdatamanagement, som primært TU Delft bibliotek[2], 4TU, de fire tekniske universiteter, og DANS har forestået og arbejdet intenst med i Holland i de seneste år.

TU Delft har for nylig udviklet og fået en framework politik for RDM (research data management, red.) godkendt med en klar governancemodel[3]. Den uddeler ansvaret for udarbejdelse af lokale fakultetspolitikker til dekanerne i samarbejde med fakultetsledelsen og implementeringen til bl.a. fakultetsansatte data stewards decentralt placeret ude i forskningsmiljøerne, men centralt koordineret fra TU Delft bibliotek.

Andre hollandske universiteter har organiseret data management mere centralt i særlige tværgående enheder på universiteterne, fx RDM Support som en one-stop-shop på Utrecht Universitet[4]. Som fællesnævner har der været sat gang i processer for at afdække behovet for data stewardship i relation til både håndtering af forskningsdata, men også med en kulturel forandringsagenda for øje, der ligger som en forudsætning i framework-politikkerne.

Netop data stewards og deres institutionelle roller var omdrejningspunktet i programmet og de break-out sessioner, der særligt kredsede om nøgletemaer som integritet, reproducerbarhed, DMP, sensitive data og GDPR i forbindelse med forskningsdata. Selv deltog jeg i en interessant workshop om software reproducibility med afsæt i den reproducerbarhedskrise, der kendetegner udfordringerne ved at genskabe videnskabelige data og resultater på grund af inkonsistent dokumentation og brug af udviklet kode og software[5].

Fotos fra workshoppen Data Stewardship in Practice, TU Delft, 24.5.2018

Indtryk fra workshoppen

Dette anses for god videnskabelig praksis, som er en forudsætning for øget transparens og åben videnskab og som også går hånd i hånd med den øgede Open Science udvikling, som de hollandske universiteter målrettet arbejder med. Økonomisk er TU Delft støttet af centrale midler i en 3-årig periode til at kickstarte Data Stewardship gennem et mix af top-down og buttom-up tilgange, der både løbende og efterfølgende vil blive evalueret som en pilot.

Som en del af Data Stewardship programmet på TU Delft indgår et intenst træningsforløb, der både trækker på allerede etablerede e-læringsmoduler som Essentials 4 Data Support men også in-house sessioner med fokus på den support, som universitetets IT -og R&D-søjle bistår[6]. Dvs. at der arbejdes organisatorisk på tværs af data management på universitetet som en lærende organisation, ligesom der også er etableret et National Coordination Point for RDM, der faciliterer den nationale strategi og fungerer som et community-orienteret netværk.

Vender man blikket mod de danske forskningsinstitutioner og nationale initiativer har der hidtil ikke været et fokus på, hvad et perspektiv omkring Data Stewardship kunne betyde og føre til. Indtrykket fra denne event er imidlertid, at det ligger naturligt og i forlængelse af dagsordenemner, hvor talen falder på FAIR data, Open Science, og komponenter i data management som planlægning, kuratering, arkivering, bevaring samt deling af data.

Data Stewardship og rollen som data steward er den bevidste og mere strukturerede tilgang til at arbejde med RDM på både:

  • mikro niveau (individuel kompetenceudvikling og peer-to-peer konsultation)
  • meso niveau (koordineret med governancestruktur i organisationen) samt
  • makro niveau (med national funding og en klar strategi i ryggen).

Hvorvidt der er villighed til at komme et skridt videre med i første omgang en række tiltag hen i mod en tilsvarende udvikling som på de Hollandske universiteter, kræver et mere fokuseret analyse -og udredningsarbejde, hvor en begyndelse kunne være at udarbejde et idékatalog, som nedenstående punkter kan betragtes som et bidrag til:

  1. Etablere en række FAIR i praksis projekter med henblik på at gøre data FAIR og at beskrive betingelser for en FAIR Data Service og/eller FAIR framework for Domain Data Protokoller inden for forskellige discipliner.
  2. Nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at give input til udvikling af en akkrediteret data stewardship uddannelse som fleksibel master med fokus på generiske og disciplin-orienterede data steward/science elementer.
  3. Beskrive en best practice for data governance strukturer med særligt fokus på portefølje for Data Stewardship ud fra fx CMMI el. andre framework modeller.
  4. Udvikle en overordnet rammemodel ud fra praksis-projekterne (1), hvor change management elementer og data governance (3) samtænkes for at styrke forretningsforståelse -og processer for Data Stewardship på danske institutioner.

Fra DM Forum deltog i Data Stewardship eventen på TU Delft:
Karsten Kryger (AAU), Michael Svendsen (KB) og René Belsøe (DeiC)


[1] Se den fulde eventrapport, skrevet af Martin Donnelly, Software Sustainability Institute (June 8, 2018) https://www.software.ac.uk/blog/2018-06-08-towards-cultural-change-data-management-data-stewardship- practice

[2] Blogpost (Aug 29, 2017): Data Stewardship – addressing disciplinary data management needs https://openworking.wordpress.com/2017/08/29/data-stewardship-addressing-disciplinary-data- management-needs/

[3] TU Delft Research Data Framework Policy (June 28, 2018) https://openworking.wordpress.com/2018/06/28/tu-delft-research-data-framework-policy-now-approved/4 RDM Support, Utrecht University: https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/about

[5] Blogpost (June 26, 2018): Workshop report – Software reproducibility: How to put it into practice? https://openworking.wordpress.com/2018/06/26/workshop-report-software-reproducibility-how-to-put-it- into-practice/

[6] Blogpost (September 18, 2017): Training for data stewards https://openworking.wordpress.com/2017/09/18/training-for-data-stewards/

Share this:

Michael Svendsen, Special Adviser on Open Access Publishing & Research Data Management Royal Danish Library | Copenhagen University Library Open Science & Research Data Management Part of Knowledge Exchange Open Access Expert Group & Open Scholarship Advisory Group (KEOSAG)| Co-Organizer of #DST4L (Data Science Traing for Librarians)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.