flipped classroom illustration

Datamanagement, Open Data og Forskningsintegritet – det hele i Flipped Class Room

Finnerne bruger med stor succes Moodle til at undervise ph.d.-studerende i data management set i en open data og forskningsetisk kontekst.


På mødet ”Nordic Open Science and Research Forum 2016”, 21.-23.  november i Helsinki var der meget information om Finlands anbefaling af Open Data som en vej til mere innovation og mere forskning pr. euro.

Både i Norge og i Finland kan forskere medtage et beløb ved ansøgning om forskningsmidler i de statslige fonde til at dække omkostningerne forbundet med forvaltning af data på en måde, så disse data er FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-useable).

Alle steder i Norden er man enige om, at undervisningen af forskere i Open Science skal begynde med de forskerstuderende. Således har Henriikka Mustajoki, lektor ved University of Helsinki, etableret net- baserede ph.d.-kurser i Datamanagement, Open Data og Forskningsintegritet. Henriikkas baggrund er sundhedsvidenskabelig, men kurserne er for ph.d. studerende af enhver art.

Hvert kursus er på 2+1 ECTS i et flipped class room setup, hvor de 2 ECTS er webdelen (Moodle) med efterfølgende fremmøde til opgaveløsninger svarende til 1 ECTS (se evt. kursusbeskrivelse s. 12/13).

Inspirationen fra Finland er formidlet til Det Nationale Datamanagement Forums aktivitet vedr. ph.d.-kurser, og vi hører formentlig snart nærmere om mulighederne i et samarbejde med finnerne på dette område.

Share this:

Former chairman of the Danish National Forum for Research Data Management (DM Forum). Nowadays, tech dean at Aalborg University.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.