Klare strategier for e-infrastruktur i Norge og i UK

Ministerier og universiteter i samarbejde om fremsynede løsninger for lagring af HPC data.


Ikke kun i Finland tages der strategiske beslutninger om eScience – fx er handlekraften i Norge vedr. e-infrastruktur imponerende.

En granskning ledet af Roar Skålin, specialrådgiver ved det Norske Forskningsråds afdeling for forskningsinfrastruktur, har ført til en fremsynet løsning for HPC og dataopbevaring: En meget smal direktion står for to HPC-anlæg og tilhørende to lagringsinfrastrukturer, som spejler data. Ansvaret ligger overordnet hos en bestyrelse, hvor universiteterne er med omkring bordet, og penge til drift og opbygning er fundet ved, at ministeriet årligt bevilger NOK 50 mio., og de fire universiteter Oslo, Bergen, Tronheim og Tromsø tilsammen matcher dette beløb.

For den første periode var det Tronheim og Tromsø, der blev tildelt værtskabet, som dog kan skifte ved næste runde. Denne tilgang ligner, hvad man har gjort i UK, hvor seks HPC-anlæg fik penge af EPSRC i 2011, og kun ét af disse blev videreført i 2016, hvor der igen blev uddelt midler til seks HPC-anlæg efter en ansøgningsrunde.

Rene Belsø (rene.belso@deic.dk) deltog i uddelingen af midlerne i UK i 2016, og han kan give flere detaljer om arbejdet i Norge.

Share this:

Former chairman of the Danish National Forum for Research Data Management (DM Forum). Nowadays, tech dean at Aalborg University.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.