Eu stars encircling a cloud symbol

Skal Danmark spille på to heste i EU vedr. e-Infrastruktur?

Det ser ud som om der internt i EU er to konkurrerende koncepter for etablering af europæisk e-infrastruktur.


DG Connect (The European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology) repræsenterer en top-down tilgang, som vi fx kender fra EGI, EUDAT og GEANT. Parallelt med at disse kendte infrastrukturorganisationer finder sammen og søger yderligere midler fra EU, så er DG RTD (Research and Innovation) gået i udbrud med professor Barend Mons som ”créateur”: Inspireret af udviklingen af internettet ønskes etableret et verdensomspændende net af e-infrastrukturer og relaterede services (European Science Open Cloud aka EOSC) til understøttelse af FAIR data og med ganske få regler for deltagelse.

Science clouden skal bestå af en række noder: En node kunne være et internationalt fællesskab omkring HPC til særlige fagligheder, et samarbejde omkring uddannelse af data-stewards eller et faglig fællesskab omkring håndtering af  sundhedsdata. Livsforløbet for sådan en node afhænger af relevansen for forskerne, som tænkes udstyret med købekraft, så de kan købe services fra de noder, der leverer den relevante vare.

Umiddelbart kan Danmark spille på begge heste. Dvs. etablere en node (eller gå med i en node) og samtidig søge et tættere engagement med fx EUDAT. På konferencen ”Digital Infrastructures for Research 2016” i Krakow i september talte Lene Krøl Andersen, Rene Belsø og jeg med ledelsen i EUDAT for at undersøge muligheden for et tættere samarbejde med EUDAT. Lene Krøl Andersen holder fast i denne dialog.

I november fik Danmark som bekendt besøg af Barend Mons (nyhedsartikel). Efterfølgende er flere muligheder for etablering af et node blevet diskuteret, fx i et nordisk samarbejde.

Måske de to fløje i EU bringes sammen om én tilgang til en EOSC? Hvis ikke, hvorledes skal Danmark så positionere sig?

Share this:

Former chairman of the Danish National Forum for Research Data Management (DM Forum). Nowadays, tech dean at Aalborg University.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.