Hvad skal vi med supercomputing i Danmark?

Potentialet for anvendelse af supercomputing i Danmark er stort og uudnyttet. Som jeg ser det, er grunden manglende kendskab til hvad supercomputing er, hvad det kan bruges til, og hvorfor vi som nation har brug for det.

Vi har tre nationale supercomputing-anlæg i Danmark, og flere lokale anlæg på universiteterne. De nationale anlæg, kan både forskning og industri benytte sig af, men det sker slet ikke i den grad potentialet ellers er til.

Det er svært for nye forskere og fagområder at komme i gang. Nogle kender slet ikke muligheden, men for mange er det viden om hvordan man gør, der mangler. Ofte forbliver ekspertviden i faglige siloer, ikke af ond vilje, men mere grundet en traditionel forsknings-kultur, der ikke altid rummer et tværfagligt udsyn.

Hvis potentialet i supercomputing skal udnyttes, skal vi understøtte videndeling af de mange værktøjer, kompetencer og ikke mindst personlige ekspert-ressourcer på tværs af fagdiscipliner.

Som et led i en større indsats har DeIC har lanceret en podcast-kanal, der hedder Supercomputing i Danmark; her tager vi udgangspunkt i nok den vigtigste forsknings-facilitet når det gælder Danmarks eScience-fremtid.

Supercomputing i Danmark deler ud af forskernes egne erfaringer omkring f.eks opskalering af  forskningsdata, optimering af simuleringsmodeller, visualiseringer af menneskeligt uoverskuelige datamængder osv. – alt sammen forskningsmetoder, der rykker ind i takt med datamængder og -tilgængeligheden vokser eksponentielt.

Hvis Danmark skal ruste sig til at blive en stærk eScience nation er det vigtigt at vores supercomputer elite-brugere deler deres erfaringer og ekspertise med deres nationale forskningsfæller! Det vil vi fortsat arbejde for i DeIC eScience kompetencecenter.

Du kan finde podcast-kanalen her: https://vidensportal.deic.dk/podcasts

 

 

Share this:

Lene is Head of DeIC eScience Center, and Executive Manager at Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). She has a research background and a PhD within natural sciences alongside her MBA degree.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.