Mere datagenbrug – TAK!

Vi gemmer flere data end nogensinde – men det kniber med data-genbrug! Skyldes det, at det kun er arkivaren som kan finde, hvad han/hun søger? Skyldes det vi ikke ved, hvordan og hvad vi skal søge efter? Gemmer vi data forkert? Der er nok mange årsager til, hvorfor det ikke er nemt at navigere i datalandskabet og “datagenbrugskvotienten” er så lav, men det håber jeg, at DeiCs nye initiativ kan hjælpe på.

DeiC har valgt at spille sig ind på den Europæiske dataservice platform EUDAT CDI (CDI står for Collaborative Data Infrastructure) og påbegynder en national implementering af dataservices, der skal gøre det lettere for den enkelte forsker at bl.a. finde, dele og hente data på tværs af både fagdiscipliner og landegrænser.

Hidtil har vi i DeiC forholdt os lidt skeptisk til en national indtræden i EUDAT, men vindene blæser mod en stærk europæisk dataplatform bestående af EUDAT, EGI og Indigo Data Cloud, og derfor har DeiC valgt at prøve det af på egen ’krop’!

DeiC vil i samarbejde med Arkæologisk IT på Moesgaard, AU, starte ud med at integrere 2 stk dataservices, hhv. B2Find og B2Share, på flg. nationale museums-arkiver: Fund & Fortidsminder, Regin (i.e. Registrator Interface) & GENREG (Nationalmuseets genstandsdatabase), Musernes Udgravningsdata (MUD), som Arkæologisk IT huser. B2Find og B2share servicene skal tilgængeliggøre arkivernes metadata (B2Find) for resten af EUDAT CDI brugerne og dernæst gøre det muligt at dele aktuelle data (B2Share).

Jeg ser frem til, at den historiske skepsis bliver vendt til et positivt og konstruktivt medlemsskab af EUDAT CDI, og til et spændende samarbejde med arkæologerne. Arkæologernes nationale arkivværtskab bliver første indsatsområde på disse europæiske services – et initiativ som jeg (og DeiC) håber vil inspirere øvrige arkiver og dermed være med til at fremme dansk forskning samt øge genbrug af data – også i de danske arkiver!

Share this:

Lene is Head of DeIC eScience Center, and Executive Manager at Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). She has a research background and a PhD within natural sciences alongside her MBA degree.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.